Veilig de kwaliteit evalueren met alle betrokkenen

De uitdaging

Veilig evalueren met ouders

Oudertevredenheidsonderzoeken, bedoeld om de kwaliteit te evalueren, zijn veranderd in een systeem van anonieme beoordelingen. Deze anonieme onderzoeken onder ouders zijn onveilig voor schoolleiders en leerkrachten, omdat we niet weten wie de feedback heeft gegeven en waarom.

Onze oplossingen

niet-meer-anoniem-evalueren-flipped

Geen anonieme beoordeling

Stimuleert een open en veilige schoolcultuur

ruimte-voor-de-context

Ruimte voor context

Vergroot het begrip en relevantie van de resultaten

een-open-dialoog-tussen-school-en-ouders_web

Inhoudelijke feedback

Een open dialoog tussen school en ouders

niet-meer-anoniem-evalueren-flipped

Niet meer anoniem evalueren

Anonieme onderzoeken onder ouders verstoren de samenwerking tussen de school en ouders. De basis van een veilige schoolcultuur is immers open communicatie.

Onze evaluaties zijn daarom altijd niet-anoniem. Hierdoor creëren we ruimte voor het goede gesprek tussen school en ouders. Deze werkwijze van Zinus draagt bij aan een omgeving waarin alle betrokkenen zich gewaardeerd voelen. En nee, de response is niet lager dan u gewend bent vanwege het niet-anoniem evalueren.

Ruimte voor de context

De werkwijze van Zinus geeft de gelegenheid om uit te leggen waarom jij als schoolleider of jullie als team bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook krijg je een beter begrip van de feedback van ouders. Wat is hun perspectief?

Het toevoegen van context is essentieel voor goed kwaliteitsonderzoek. Het maakt dat de resultaten nog beter bruikbaar zijn. Op deze manier draagt iedereen vanuit zijn of haar eigen rol bij aan de ontwikkeling van het onderwijs.

ruimte-voor-de-context

Veilige school voor leerkrachten

Veiligheid, je veilig voelen, is een belangrijk thema op scholen. In de eerste plaats voor kinderen, maar ook voor medewerkers.
Lees het artikel van Peter de Vries, gepubliceerd in JSW. Het vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding.

Veilige school voor leerkrachten

Veiligheid, je veilig voelen, is een belangrijk thema op scholen. In de eerste plaats voor kinderen, maar ook voor medewerkers.
Lees het artikel van Peter de Vries, gepubliceerd in JSW. Het vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding.

een-open-dialoog-tussen-school-en-ouders_web-flipped

Inhoudelijke feedback waar je wat mee kunt

Het zo concreet mogelijk maken van de eigen ambities is cruciaal om het goede gesprek met elkaar te kunnen voeren. Dit start bij jullie als professionals met de vraag: wat vinden wij goede kwaliteit? En hoe zie je dat binnen onze school?

Door op deze manier je ambities uit te werken, geef je ouders als het ware ‘de taal’ om hun feedback specifiek te maken. Zo wordt een open dialoog de brug tussen de ambities en de realisatie.

Meer weten over deze oplossing?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan. Hiermee krijg je antwoord op de vraag hoe deze veilige manier van kwaliteitsmonitoring bijdraagt aan een open en veilige cultuur bij jullie op school.

Bel 0341 – 74 00 27 of stuur een mail