Krijg inzicht in ontwikkeling van eigen ambities uit schoolplan

De uitdaging

Eigen kwaliteit meetbaar maken

Elke vier jaar besteed je samen veel tijd om richting te bepalen en ambities te formuleren. En dan is het tijd voor actie. Ieder in de eigen context. Hoe houd je dan nog grip? Dragen alle inspanningen bij aan de gewenste groei en ontwikkeling? Hoe maken we onze ontwikkeling zichtbaar?

Onze oplossingen

geen-algemene-vragenlijsten-tevredenheidsonderzoek

Evalueer eigen ambities

Evalueer eigen beleid, geen algemene vaste vragenlijst.

kwaliteitontwikkeling per school_web

Grenzen stellen en ruimte geven

Werken vanuit dezelfde basis en kunnen aanpassen waar nodig.

inzicht-in-eigen-schoolontwikkeling

Basiskwaliteit en eigen kwaliteit

Inspectienorm als startpunt, niet het eindpunt.

geen-algemene-vragenlijsten-tevredenheidsonderzoek

Geen algemene vragenlijsten

De vraag waar veel bestuurders en directeuren mee zitten: ‘Op welke manier houden we inzicht in de voortgang van onze ambities?’ Zinus zet geen algemene vragenlijsten in, maar gebruikt juist het koersplan en/of schoolplan als uitgangspunt voor de evaluatie. Hiervoor hebben we het Zinus Ambitiemodel ontwikkeld.

Op deze manier krijg je inzicht in de ontwikkeling op onderwerpen die nu belangrijk zijn. En ook ouders zien en merken dat het zin heeft om hun input te geven. Ze worden immers bevraagd op onderwerpen die nu spelen binnen de school.

Dezelfde basis, binnen de eigen context

Als bestuur heb je samen met de scholen de richting voor de komende jaren bepaald. En de scholen hebben deze ambities verwerkt in hun schoolplannen, vanuit de eigen context en met eigen accenten. Zinus ondersteunt dit proces voluit. De methodiek en het platform bieden de vaste structuur die nodig is om grip te houden op de kwaliteitsontwikkeling per school.

Tegelijk is er ruimte om de eigen kleur van elke school mee te nemen in de evaluaties. De dashboards in Zinus geven besturen inzicht in de ontwikkeling per school ten opzichte van de gezamenlijk vastgestelde ambities. Dit inzicht geeft vertrouwen om te kunnen innoveren waar nodig, zonder dat de (be)sturing op de kwaliteit van de scholen hieronder lijdt.

kwaliteitontwikkeling per school_web

Tevredenheid is niet hetzelfde als kwaliteit

Download het gratis ebook en lees waarom de tevredenheidsonderzoeken die u uitvoert niet het gewenste resultaat opleveren. Graag op papier ontvangen? Stuur ons dan een bericht.

Tevredenheid is niet hetzelfde als kwaliteit

Download het gratis ebook en lees waarom de tevredenheidsonderzoeken die u uitvoert niet het gewenste resultaat opleveren. Graag op papier ontvangen? Stuur ons dan een bericht.

inzicht-in-eigen-schoolontwikkeling

Start met de norm, ga verder met ambities

In 2017 is het onderzoekskader vernieuwd. Door het aangepaste onderzoekskader worden besturen nog nadrukkelijker gestimuleerd om na te denken over hun eigen ambities. Het evalueren van enkel de basiskwaliteit is niet langer voldoende.

Zinus geeft jou de tools om niet alleen de basiskwaliteit te evalueren, maar ook de ontwikkeling op jouw eigen ambities te monitoren. En hiermee bedoelen we niet, het kunnen toevoegen van enkele eigen vragen aan de vragenlijst.

Meer weten over deze oplossing?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan. Zo krijg je een goed beeld van hoe deze moderne manier van kwaliteitsmonitoring ook jullie schoolontwikkeling versnelt.

Bel 0341 – 74 00 27 of stuur een mail