Slimme functies die de continue kwaliteitsevaluatie snel en eenvoudig maakt.

Slimme functies die de continue kwaliteitsevaluatie snel en eenvoudig maakt.

zinus-kwaliteit-bepaal-samen-ambities_v3

Bepaal samen ambities

Goede kwaliteitsevaluatie begint bij het vaststellen van de ambities. In alle lagen van de organisatie én met ouders. Zinus Kwaliteit ondersteunt dit proces op een unieke manier. Het ambitiemodel zoals dat door Zinus Kwaliteit is ontwikkeld, maakt ambities concreet. Ook voor iemand die niet dagelijks met beleid bezig is. Een groot voordeel in het creëren van draagvlak bij een brede doelgroep.

Realtime inzicht in kwaliteit

Op ieder moment geeft het dashboard van Zinus Kwaliteit inzicht in de voortgang van de kwaliteitsontwikkeling. Bekijk voor elk beleidsonderwerp wat de resultaten zijn van de evaluaties. In één oogopslag is te zien welke onderwerpen de aandacht vragen. Onmisbare inzichten in het nog verder verbeteren van de kwaliteitscultuur.

zinus-kwaliteit-realtime-inzicht-in-kwaliteit_v2
zinus-kwaliteit-bepaal-prioriteiten_v2

Bepaal prioriteiten

Wanneer doen we wat? Bepaal welke ambities prioriteit hebben, als directeur, bestuur of breder. In Zinus Kwaliteit kunt u dit per leerjaar vastleggen. Koppel hier eventueel een verantwoordelijke aan, om zo deze prioriteiten in de organisatie uit te zetten. Een handige functie als u bijvoorbeeld werkt met commissies die op onderdelen aan de slag gaan met kwaliteitsverbeteringen.

Plan evaluatiemomenten

Continue evalueren is nodig om een vinger aan de pols te houden voor de realisatie van uw ambities. In Zinus Kwaliteit kunt u per ambitie tussenevaluaties plannen. Wilt u ouders en/of medewerkers digitaal vragen naar de kwaliteit? Of is het belangrijk dat u met elkaar in gesprek gaat? Beide manieren zijn met slechts enkele klikken gerealiseerd. Zo blijft u continue evalueren en vermijdt u grote vragenlijsten met weinig respons.

zinus-kwaliteit-plan-evaluatiemomenten_v3
zinus-kwaliteit-gedetailleerde-rapportages

Gedetailleerde rapportages

Het dashboard van Zinus Kwaliteit en de onderliggende rapportages geven u de mogelijkheid om verantwoording af te leggen. De gedetailleerde resultaten zijn op ieder moment op te vragen. Een belangrijk element is dat de ingevulde gegevens van de respondenten niet anoniem is. Dat helpt om betere conclusies te trekken en bevordert het gevoel van ‘samen verbeteren’. Ook acties en gespreksverslagen legt u vast in Zinus Kwaliteit.

Vraag een voorlichtingsgesprek aan

    Henry Hennipman