Download gratis ebook

Zoals we nu oudertevredenheidsonderzoeken afnemen, levert veelal de verkeerde informatie op en heeft zelfs ongewenste effecten. Daarom is een alternatief hard nodig.

peter-de-vries

Peter de Vries
Expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid