Onderwijskwaliteit heeft geen cijfer, wel een gezicht

Een betere manier van kwaliteit evalueren binnen het onderwijs.

Onderwijs-kwaliteit heeft geen cijfer, wel een gezicht

Een betere manier van kwaliteit evalueren binnen het onderwijs.

zinus-kwaliteit-woorden-zeggen-meer-dan-cijfers_v3

Woorden zeggen meer dan cijfers

Ouders beoordelen jouw organisatie niet met cijfers, maar kunnen objectief aangeven wat zij waarnemen (feiten in plaats van meningen). Zinus Kwaliteit combineert het inzicht van kwalitatief onderzoek met het gemak van kwantitatief onderzoek.

Niet anoniem, maar een dialoog

Zinus Kwaliteit kenmerkt zich door een open dialoog met ouders in plaats van ouders als anonieme respondenten. Neem hen mee in de context van de beleidskeuzes, waardoor zij een gefundeerde bijdrage kunnen leveren. Samen bouw je zo aan de verdere ontwikkeling van de onderwijs- of opvangkwaliteit.

zinus-kwaliteit-niet-anoniem-maar-een-dialoog_v2

Vraag een voorlichtingsgesprek aan

  Zoals we nu oudertevredenheidsonderzoeken afnemen levert de verkeerde informatie op en heeft ongewenste effecten. Daarom is een alternatief hard nodig.

  Peter de Vries,
  expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid

  zinus-kwaliteit-wel-voldoende-respondenten

  Wel voldoende respondenten

  De slimme functies zorgen voor een voldoende en verantwoord aantal respondenten. Daarnaast neemt Zinus Kwaliteit zoveel mogelijk de organisatie en administratie van kwaliteitsonderzoeken uit handen. Meer gedegen evalueren, zonder dat het meer tijd kost.

  Continu evalueren… en dus snel bijsturen

  Niet eens in de vier jaar een rapport: met Zinus Kwaliteit kun je doorlopend de kwaliteit meten. Op deze manier kan jouw organisatie (op directie- en bestuursniveau) voortdurend bijsturen.

  zinus-kwaliteit-continu-evalueren-en-dus-snel-bijsturen
  zinus-kwaliteit-evalueer-de-eigen-ambities_v2-

  Evalueer de eigen ambities

  Op basis van de inspectie-eisen stel je zelf vast welke ambities je met ouders wil evalueren. Je zit niet vast aan standaard vragenlijsten. Bepaal zelf welke onderwerpen voor jouw organisatie belangrijk zijn om te evalueren.

  Tevredenheid is niet hetzelfde als kwaliteit

  Download het gratis ebook en lees waarom de tevredenheidsonderzoeken die u uitvoert niet het gewenste resultaat opleveren. Graag op papier ontvangen? Stuur ons dan een bericht.

  Tevredenheid is niet hetzelfde als kwaliteit

  Download het gratis ebook en lees waarom de tevredenheidsonderzoeken die u uitvoert niet het gewenste resultaat opleveren. Graag op papier ontvangen? Stuur ons dan een bericht.